‘ศักดิ์สยาม’ ยัน ไม่ปิดหัวลำโพง สั่งศึกษาผลกระทบทุกฝ่ายใน 30 วัน

‘ศักดิ์สยาม’ ยัน ไม่ปิดหัวลำโพง สั่งศึกษาผลกระทบทุกฝ่ายใน 30 วัน

ศักดิ์สยาม เผยว่า รฟท. ได้เข้ารายงานความเห็นเกี่ยวกับย้ายสถานีจากหัวลำโพงไปบางซื่อ ซึ่งจากการรับฟังได้สั่ง ไม่ปิดหัวลำโพง พร้อมศึกษาผลกระทบทุกฝ่ายใน 30 วัน นาย ศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมได้เปิดเผยว่า การรถไฟแห่งประเทศไทยได้เข้าพูดคุยกับตนเพื่อรายงาน ผลการเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็น “อนาคตสถานีหัวลำโพง ประวัติศาสตร์คู่การพัฒนา” ว่าในเวทีได้นำเสนอเหตุผลความจำเป็นในการพัฒนาสถานีกลางบางซื่อ และการเปลี่ยนผ่านการเป็นสถานีหลัก ในการเชื่อมต่อระบบรางของประเทศจากสถานีกรุงเทพฯ (หัวลำโพง) ไปยังสถานีกลางบางซื่อ และการพัฒนาสถานีหัวลำโพงในอนาคต

ซึ่งจากการรับฟัง ตนจึงได้สั่งการให้ รฟท.เปิดให้บริการรถไฟทั้งสายสั้นและสายยาว ให้สามารถวิ่งเข้ามายังสถานีรถไฟหัวลำโพงกว่า 118 ขบวนต่อวันเหมือนเดิม

ทั้งนี้จะไม่มีการปรับลดขบวนเที่ยววิ่งให้เหลือเฉพาะรถไฟชานเมืองสายสั้น จำนวน 22 ขบวน ตามที่ก่อนหน้านี้ รฟท.ได้กำหนดว่าในวันที่ 23 ธ.ค.นี้จะต้องปรับลดขบวนรถไฟวิ่งเข้าหัวลำโพง เพื่อไม่ให้ประชาชนผู้ใช้บริการได้รับผลกระทบในช่วงเทศกาลปีใหม่ที่ประชาชนเดินทางกลับภูมิลำเนากันมาก

ขณะเดียวกัน เพื่อเป็นการดำเนินการแบบรอบด้าน และไม่ส่งผลกระทบต่อประชาชนผู้ใช้บริการ จึงได้มีข้อสั่งการให้ รฟท.จัดทำเช็กลิสต์ในทุกๆ ด้าน โดยมีผู้เชี่ยวชาญและสถาบันการศึกษาที่เกี่ยวข้อง ร่วมให้คำแนะนำเพื่อตรวจสอบผลกระทบกับประชาชน ซึ่งเช็กลิสต์แต่ละด้านประกอบด้วย ด้านโครงสร้างพื้นฐาน การเชื่อมต่อของประชาชนและการขนส่งสินค้า การอำนวยความสะดวกด้านการจราจรและความปลอดภัยในการเดินรถ โดยให้ดำเนินการแล้วเสร็จภายใน 30 วัน โดย การดำเนินการทุกขั้นตอนจะต้องเป็นไปตามผลการศึกษา ข้อกฎหมาย, มติคณะรัฐมนตรี (ครม.) ที่เกี่ยวข้อง ก่อนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะดำเนินการจัดทำแผนการดำเนินงานให้สอดคล้องต่อไป ธนกร เผยว่า ประยุทธ์ รับทราบสถานการณ์ จลาจลเรือนจำกระบี่ ขณะนี้สถานการณ์อยู่ในการควบคุม ย้ำคำนึงถึงความปลอดภัยของทุกฝ่าย นาย ธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เผย พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม รับทราบรายงานสถานการณ์การก่อจราจลภายในเรือนจำจังหวัดกระบี่ ภายหลังแกนนำผู้ต้องขังชาย ก่อจลาจลภายในเรือนจำ ขณะนี้ สถานการณ์อยู่ในการควบคุมได้ ไม่มีการขยายความรุนแรงเพิ่มขึ้น

โดยผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดกระบี่ และนายอายุตม์ สินธพพันธ์ุ อธิบดีกรมราชทัณฑ์ เข้าพื้นที่เพื่อร่วมควบคุมเหตุแล้ว โดยได้ดำเนินการย้ายผู้ต้องขังหญิงไปที่เรือนจำชั่วคราวกระบี่น้อย อ.เมือง จ.กระบี่ เพื่อดูแลความปลอดภัย ส่วนผู้ต้องขังที่ยังอยู่ในเรือนจำ ให้คัดกรองโควิด-19 แยกผู้ป่วยโควิด-19 เพื่อเร่งรักษาตามขั้นตอน

นายธนกร กล่าวว่า นายกรัฐมนตรีได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจับตาควบคุมสถานการณ์ภายในเรือนจำ รักษาผู้ต้องขังที่ติดเชื้อให้ดีที่สุด และอำนวยความสะดวกในการขนย้ายผู้ต้องขังที่จะต้องย้ายเรือนจำด้วยความปลอดภัย โดยมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งค้นหาสาเหตุและถอดบทเรียนจากสถานการณ์ดังกล่าวเพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์ซ้ำรอย พร้อมสั่งให้มีรายงานความคืบหน้าอย่างต่อเนื่องจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย

‘ประยุทธ์’ ตั้ง กรรมการสอบปม ‘อภัยโทษ’ เน้นย้ำ ถูกต้องเป็นธรรม

ประยุทธ์ เซ็น กรรมการสอบปม ‘อภัยโทษ’ 8 ชื่น จนเกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนัก เน้นย้ำหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รอบคอบ  รัดกุม โปร่งใส และถูกต้องเป็นธรรม นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ได้ลงนามคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ 337/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบการดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการอภัยโทษ สั่ง ณ วันที่ 16 ธันวาคม 2564

นายกรัฐมนตรีจึงมีคำสั่ง ให้มีคณะกรรมการตรวจสอบการดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการอภัยโทษ ซึ่งในที่นี้คือพระราชกฤษฎีกาอภัยโทษในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ พ.ศ. 2564 และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องประกอบด้วยผู้แทนหน่วยงานที่รักษาการตามพระราชกฤษฎีกาดังกล่าวและผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก

ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการ ดังกล่าว มีอำนาจในการตรวจสอบข้อเท็จจริง ความเป็นมาและการดำเนินการเกี่ยวกับการกำหนดหลักเกณฑ์ ระเบียบปฏิบัติในการขอรับพระราชทานอภัยโทษและการกำหนดชั้นนักโทษของกรมราชทัณท์ เพื่อป้องกันมิให้นักโทษเสียสิทธิประโยชน์ที่ควรได้รับตามกฎหมายและอาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ หรือผู้ช่วยเลขานุการ เพื่อดำเนินการเฉพาะเรื่องตามที่คณะกรรมการมอบหมาย โดยให้หน่วยงานของรัฐและเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เกี่ยวข้อง ให้ความร่วมมือแก่คณะกรรมการในการชี้แจงข้อมูล ส่งเอกสาร ตลอดจนการดำเนินการอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการกำหนด ทั้งนี้ ประธานกรรมการรายงานผลการตรวจสอบ พร้อมกับข้อเสนอแนะ หรือแนวทางการแก้ปัญหาที่จะเป็นประโยชน์แก่ประเทศชาติต่อนายกรัฐนตรี ภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันที่มีคำสั่งฉบับนี้

โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ยังกล่าวว่า นายกรัฐมนตรีได้ให้แนวทางการทำงาน โดยให้แก่คณะกรรมการ ฯ พิจารณา กลั่นกรองและตรวจสอบหลักเกณฑ์และกระบวนการในชั้นของกรมราชทัณท์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อย่างรอบคอบ รัดกุม โปร่งใส และถูกต้องเป็นธรรม รวมทั้งให้มีข้อเสนอแนะมาตรการในการดำเนินการต่อไปในอนาคตเพื่อให้การขอพระราชทานอภัยโทษบังเกิดประโยชน์ต่อผู้ต้องโทษและสังคมโดยส่วนรวมอย่างแท้จริง ทั้งสนองพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงบำเพ็ญอภัยทานในวาระและโอกาสพิเศษด้วย

Credit : แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว | แต่งบ้านและสวน | พระเครื่อง | รีวิวกล้องถ่ายรูป