สยามพิวรรธน์ นำทัพศูนย์การค้า และศูนย์ประชุมมาตรฐานระดับโลก กวาด 7 รางวัล The Best of SHA Awards 2021

สยามพิวรรธน์ นำทัพศูนย์การค้า และศูนย์ประชุมมาตรฐานระดับโลก กวาด 7 รางวัล The Best of SHA Awards 2021

สยามพารากอน คว้าที่ 1 สุดยอดสถานประกอบการที่เป็นที่สุดในประเภทห้างสรรพสินค้า และศูนย์การค้า ที่มีมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัยสูงสุด ศูนย์การค้ากลุ่มสยามพิวรรธน์ และศูนย์ประชุมในเครือ คว้า The Best of SHA Awards 2021 รางวัลที่มอบให้กับสุดยอดสถานประกอบการที่ดำเนินการตามมาตรฐาน SHA อย่างเคร่งครัด และสม่ำเสมอยึดมั่นจุดยืนองค์กรที่ให้ความสำคัญด้านความปลอดภัยด้วยมาตรฐานการบริการที่ดีที่สุด เพื่อลูกค้าและพนักงานทุกคน

สยามพารากอน คว้ารางวัลและโล่เกียรติคุณ The Best of SHA Awards 2021 ประเภทห้างสรรพสินค้า และศูนย์การค้า สุดยอดสถานประกอบการที่เป็นที่สุดทั้งด้านมาตรฐาน SHA การท่องเที่ยวสีขาว และสิ่งแวดล้อม และรางวัลพร้อมทั้งประกาศนียบัตร The Best of SHA 3 ดาว

ไอคอนสยาม และ สุขสยาม แหล่งรวมสิ่งดีงามของไทยที่ตั้งอยู่ในไอคอนสยาม คว้ารางวัลและประกาศนียบัตร The Best of SHA 3 ดาว ที่มอบให้กับสถานประกอบการยอดเยี่ยมที่มีมาตรฐาน SHA สูงกว่าเกณฑ์มากที่สุด ประกอบกับมีมาตรฐานการท่องเที่ยวสีขาว และสิ่งแวดล้อม

สยามเซ็นเตอร์ คว้ารางวัลและประกาศนียบัตร The Best of SHA 1 ดาว ที่มอบให้กับสถานประกอบการคุณภาพสูงที่มีมาตรฐาน SHA สูงกว่าเกณฑ์

ทรู ไอคอน ฮอลล์ คว้ารางวัลและประกาศนียบัตร The Best of SHA 3 ดาว ที่มอบให้กับสถานประกอบการยอดเยี่ยมที่มีมาตรฐาน SHA สูงกว่าเกณฑ์มากที่สุด ประกอบกับมีมาตรฐานการท่องเที่ยวสีขาว และสิ่งแวดล้อม รอยัล พารากอน ฮอลล์ คว้ารางวัลและประกาศนียบัตร The Best of SHA 2 ดาว ที่มอบให้กับสถานประกอบการคุณภาพสูงที่มีมาตรฐาน SHA สูงกว่าเกณฑ์มาก

กรุงเทพฯ (14 มีนาคม 2565) – บริษัท สยามพิวรรธน์ จำกัด ผู้พัฒนาธุรกิจ อสังหาริมทรัพย์และค้าปลีกชั้นนำ เจ้าของและผู้บริหารโครงการที่มีชื่อเสียงระดับโลก อาทิ สยามพารากอน สยามเซ็นเตอร์ สยามดิสคัฟ   เวอรี่ หนึ่งในพันธมิตรเจ้าของ ไอคอนสยาม และสยาม พรีเมี่ยม เอาท์เล็ต กรุงเทพ ตอกย้ำจุดยืนการรักษามาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัยสูงสุดให้กับธุรกิจศูนย์การค้า และศูนย์ประชุมมาตรฐานระดับโลก นำธุรกิจในเครือของสยามพิวรรธน์ คว้า 7 รางวัลสุดยอดสถานประกอบการมาตรฐาน SHA หรือ The Best of SHA Awards โดยสยามพารากอน คว้าโล่เกียรติคุณ สุดยอดสถานประกอบการที่เป็นที่สุดของด้านมาตรฐาน SHA ประเภทห้างสรรพสินค้า และศูนย์การค้า โดยพิธีมอบรางวัลจัดขึ้น ณ ห้องเจ้าพระยา หอประชุมกองทัพเรือ กรุงเทพมหานคร โดยได้รับเกียรติจากนายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และ นายยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย มอบรางวัล

นางสาวนราทิพย์ รัตตประดิษฐ์ ประธานบริหารสายงานปฎิบัติการ (Chief Operating Officer) บริษัท สยามพิวรรธน์ จำกัด 

กล่าวว่า “เรารู้สึกภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่ศูนย์การค้าในเครือ และศูนย์ประชุม โดยเฉพาะสยามพารากอนได้รับความไว้วางใจในเรื่องมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัยสูงสุดจากลูกค้าซึ่งเป็นผลสำรวจจากนักท่องเที่ยวทั่วประเทศที่เคยเข้ามาใช้บริการที่มีต่อมาตรการสุขอนามัยเชิงรุกที่ศูนย์ฯ กำหนดไว้  ศูนย์การค้าในเครือสยามพิวรรธน์ ได้ให้ความสำคัญในเรื่องมาตรฐานความปลอดภัยและสุขอนามัยตั้งแต่ช่วงแรกของสถานการณ์การแพร่ระบาด โดยยึดหลักมาตรการเชิงรุกเฝ้าระวังขั้นสูงสุด ได้แก่ COVID-Free Setting และ Universal Prevention เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับพนักงาน ร้านค้า และผู้ใช้บริการทุกท่านว่า เราสามารถต้อนรับทุกคนด้วยความสะอาดปลอดภัยในทุกพื้นที่ของศูนย์การค้า ควบคู่ไปกับการสร้างสรรค์ประสบการณ์เหนือความคาดหมายให้กับลูกค้าทุกคน โดยเราตระหนักว่า การดำเนินงานมาตรฐานความปลอดภัยและสุขอนามัยอย่างเคร่งครัดและครอบคลุมทุกมิติ ทั้งด้านสุขอนามัยของพนักงานผู้ให้บริการ ความสะอาดปลอดภัยในทุกพื้นที่ของศูนย์การค้า และการคัดกรองดูแลลูกค้าผู้ใช้บริการ จะช่วยผลักดันให้ธุรกิจที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยวกลับมาฟื้นตัวได้เร็วขึ้น และเป็นส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนให้เศรษฐกิจเดินหน้าต่อไปโดยมุ่งหวังว่ารางวัลนี้จะเป็นต้นแบบให้กับสถานที่อื่นๆ ได้ร่วมกันตระหนักและให้ความสำคัญต่อมาตรการด้านสุขอนามัยเพื่อความปลอดภัยของทุกคนในสังคม”

ที่ผ่านมา สยามพิวรรธน์ได้จัดให้มีสิ่งอำนวยความสะดวกที่เอื้อต่อการใช้ชีวิตวิถีใหม่ และสอดคล้องกับมาตรฐานความปลอดภัยและสุขอนามัย และสอดคล้องตามมาตรฐานของกรมควบคุมโรคและกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด และยังคงดำเนินงานและกิจกรรมต่างๆ ภายใต้มาตรการที่เข้มงวดด้านสุขอนามัยอย่างต่อเนื่อง ให้ความสำคัญและคำนึงถึงความปลอดภัยของลูกค้า ผู้เช่า และพนักงานมาเป็นอันดับแรกอยู่เสมอ จนส่งผลให้ศูนย์การค้า และศูนย์ประชุมมาตรฐานระดับโลกในเครือสยามพิวรรธน์คว้ารางวัล The Best of SHA Awards 2021 ซึ่งเป็นรางวัลที่มอบให้แก่สุดยอดสถานประกอบการที่ดำเนินการตามมาตรฐาน SHA อย่างเคร่งครัด สม่ำเสมอทั้งหมดมากถึง 7 รางวัลด้วยกัน ประกอบด้วย

กลุ่มสยามพิวรรธน์ ในฐานะผู้นำความคิดสร้างสรรค์ The Visionary Icon มีความมุ่งมั่นในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย และสร้างความมั่นใจให้กับผู้ใช้บริการทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติต่อไป ด้วยความพร้อมในการบริการด้วยมาตรการสุขอนามัยและความปลอดภัยในทุกมิติอย่างสูงสุด เพื่อสร้างประสบการณ์ที่ดีที่สุดให้กับทั้งพนักงาน ร้านค้า และผู้ใช้บริการทุกคนต่อไป